Deelnemersvoorwaarden

Het GLA:D® programma is in Denemarken ontwikkeld en wordt exclusief in Nederland geïmplementeerd door Zorgtopics. Het GLA:D® programma bestaat uit drie belangrijke pijlers: verplichte scholing, uitvoeren van het programma en data verzameling. Alle geïnteresseerde fysiotherapiepraktijken in Nederland kunnen deelnemen aan het GLA:D® programma, mits wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria.

Kwaliteitscriteria

Om het GLA:D® programma te kunnen (blijven) uitvoeren, moeten praktijken voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria:

1. Verplichte scholing:

 • Alleen fysiotherapeuten die de verplichte scholing hebben gevolgd mogen het GLA:D programma binnen de praktijk uitvoeren.
 • Minimaal twee collega’s moeten geschoold zijn om continuïteit te waarborgen tijdens ziekte, vakantie of afwezigheid van een geschoolde collega.
 • Solopraktijken moeten samenwerken met een andere GLA:D® praktijk om aan dit criterium te voldoen.
 • De kosten voor de tweedaagse scholing bedragen € 495,- per persoon.
 • De scholing is geaccrediteerd voor 11 punten in het Kwaliteitshuis (RegAF).

2. Toegang tot het beveiligde dataplatform

 • Praktijken moeten toegang hebben tot het beveiligde dataplatform om deel te nemen aan het GLA:D® programma.
 • Praktijken die geen lid zijn van Zorgtopics worden ondersteund bij de technische en digitale infrastructuur om met het GLA:D® programma te kunnen werken.

Data verzamelen en aanleveren

De technische en digitale ondersteuning om te kunnen werken met het GLA:D® programma bestaat uit:

 1. Meetprotocol in het EPD om data vast te leggen. Op dit moment wordt het programma in het EPD ondersteund door Intramed, SpotOnMedics, Fysiomanager en FysioRoadmap.
 2. Mogelijkheid om data te exporteren.
 3. Toegang tot een digitaal platform (AVG proof by design) om data te uploaden.
 4. Uitvoer van data-analyse door GLA:D® Nederland.
 5. Terugkoppeling naar de praktijk via management- en benchmarkrapportages.

Kosten

Praktijken die lid zijn van Zorgtopics maken kosteloos gebruik van de bestaande infrastructuur. Praktijken die geen lid zijn van Zorgtopics dienen een overeenkomst af te sluiten met de samenwerkingspartner 2gather om gebruik te kunnen maken van de technische en digitale ondersteuning. Hiervoor dient een licentie te worden afgenomen. De kosten voor deze licentie bedragen:

 • Een vast bedrag van € 30,- per maand per praktijk.
 • Plus een variabel bedrag (staffel) op basis van het aantal fysiotherapeuten binnen de praktijk. Het aantal werkzame fysiotherapeuten in de praktijk is bepalend, niet het aantal fysiotherapeuten dat gecertificeerd is voor het GLA:D® programma.
  • Van € 5,- per maand tot een maximum van € 35,- per maand bij >76 fysiotherapeuten.

Monitoring

Het aanleveren van data is een belangrijke indicator waardoor GLA:D® Nederland kan monitoren of praktijken dit onderdeel van het programma geborgd hebben. Er wordt gekeken naar aantal geïncludeerde patiënten in het programma en de volledigheid van de dataset. Met de rapportages geven we deelnemende praktijken inzicht in de eigen prestaties ten opzichte van de andere GLA:D® praktijken en daarmee een krachtige stimulans om continu te verbeteren.