Voor fysiotherapeuten

(Inter)nationale richtlijnen voor artrose beschrijven een gecombineerde aanpak bestaande uit patiënteneducatie, lichaamsbeweging en gewichtsvermindering indien nodig. In de praktijk wordt deze aanpak echter nog onvoldoende toegepast. Good Life with osteoArthritis in Denmark (GLA:D®) is een initiatief ontwikkeld aan de University of Southern Denmark (SDU) door prof. Ewa Roos en Søren Skou met als overkoepelende doelstelling om de huidige richtlijnen voor artrose te implementeren in de klinische praktijk.

GLA:D® is een evidence-based behandelprogramma voor heup- en knieartrose. Het programma is onderbouwd met 10 jaar wetenschappelijk onderzoek onder 100.000 patiënten en wordt inmiddels toegepast in 10 verschillende landen wereldwijd. De uitrol en implementatie van het GLA:D programma in Nederland wordt exclusief verzorgd door de coöperatie Zorgtopics. Meer informatie over Zorgtopics vindt u op deze website.

Het programma

De inhoud van het programma bestaat uit een combinatie van (groeps)educatie en actieve oefentherapie gericht op het verminderen van de klachten en symptomen van knie- en heupartrose.

Doelstellingen en resultaten

De overkoepelende doelstelling van GLA:D® is om de huidige richtlijnen voor artrose te implementeren in de klinische praktijk. Door het toepassen van het GLA:D programma bij patiënten met heup- en knieartrose zal de kwaliteit van leven toenemen. Patiënten ervaren na het volgen van het programma minder pijnklachten, een verbetering in fysiek functioneren en een vermindering in inname van pijnmedicatie.

Door een duidelijk behandelplan en afspraken met (kader) huisartsen en fysiotherapeuten kan deze patiëntencategorie in de eerstelijnszorg behandeld worden. Het programma is gebaseerd op het stepped care principe. Huisartsen verwijzen patiënten door naar de fysiotherapeut in de buurt die werkt met het GLA:D programma. De behandeling bij de fysiotherapeut zal bestaan uit educatie en oefentherapie. Het oefenprogramma zal worden aangepast aan de belastbaarheid en behoeftes van de individuele patiënt.

Door te beginnen met de minst invasieve aanpak en de behandeling te intensiveren als het onvoldoende resultaat oplevert, wordt de zorg voor mensen met heup- en knieartrose op een efficiënte en effectieve manier georganiseerd.

Drie pijlers

GLA:D® bestaat uit drie pijlers:

  1. De verplichte scholing voor fysiotherapeuten om met het GLA:D programma te mogen werken
  2. De interventie: Patiënteneducatie en (gesuperviseerde) oefentherapie
  3. Dataverzameling (in de nationale database) om de kwaliteit van het programma te waarborgen en een continue leer- en evaluatiecyclus te genereren