Ontstaan

Ontwikkeld in Denemarken
GLA:D® staat voor Good Life with osteoArthritis in Denmark en is een evidenced based behandelprogramma voor mensen met heup- en knieartrose. Het programma is ontwikkeld door professor Ewa Roos en professor Soren Skou van the University of Southern Denmark (SDU). De overkoepelende doelstelling van GLA:D is om de huidige richtlijnen voor artrose te implementeren in de klinische praktijk. Het programma bestaat uit een voorlichtings- en oefenprogramma dat gegeven wordt door een gecertificeerde fysiotherapeut. Het programma is in Denemarken zeer succesvol en is de afgelopen jaren in diverse landen wereldwijd uitgerold met goede resultaten.

GLA:D in Nederland
Het programma is door Orthopeed Willem den Boer en verpleegkundig specialist Christa van Doesburg, beiden werkzaam in het Máxima MC, naar Nederland gehaald. Juist door de wetenschappelijke goede onderbouwing en het feit dat het programma in Denemarken een integraal onderdeel was van de eerstelijnszorg wekte dit veel interesse. In die periode waren er ook al succesvolle introducties in landen als Canada, Australië en China. Het Máxima MC is in 2020 gestart met een pilot in de regio Eindhoven in samenspraak met de huisartsen en een aantal fysiotherapiepraktijken, die hiervoor speciaal geschoold werden. De resultaten van het pilotproject waren positief en vergelijkbaar met internationale uitkomsten van het programma.

Landelijke uitrol
Door de succesvolle pilot vanuit het Máxima MC is Nederland het 10e land waar het programma wordt toegepast. Na de pilot is besloten om de landelijke uitrol van het programma te beleggen bij Zorgtopics. Deze coöperatie met meer dan 5.000 aangesloten fysiotherapeuten is verantwoordelijk voor verdere implementatie en doorontwikkeling van het programma in Nederland. Vanuit Zorgtopics worden ook de scholingen voor het programma georganiseerd. Het is voor alle fysiotherapiepraktijken in Nederland mogelijk om met het GLA:D programma te gaan werken.